100 rokov dizajnu / Slovensko 1918 – 2018

Podkrovie Slovenského múzea dizajnu, Bratislava

Výber zo zbierok Slovenského múzea dizajnu

klient: Slovenské múzeum dizajnu
spolupráca: Pavel Choma
grafický dizajn: Peter Nosáľ, Juraj Blaško
• výtvarno priestorový návrh, • realizácia

100rDIZAJNU
Výber zo zbierok novovzniknutého Slovenského múzea dizajnu, prvej expozície histórie a súčasnosti slovenského dizajnu a úžitkového umenia prezentovanej v podkrovných priestoroch Hurbanových kasárni. Expozíciu sme rozdelili na dva základné celky: produktový a komunikačný dizajn. V produktovom dizajne členíme exponáty do 14 oddelení (bočné kóje) podľa materiálov a tematických celkov. Komunikačný dizajn (centrálny priestor) má 6 oddelení, ktoré reprezentujú základné prostriedky komunikácie či médiá.

Slovenské centrum dizajnu otvorilo prvú expozíciu histórie a súčasnosti slovenského dizajnu a úžitkového umenia 100 rokov dizajnu / Slovensko 1918 – 2018. Výstava prináša výber zo zbierok Slovenského múzea dizajnu, mladej inštitúcie, ktorá sídli v Hurbanových kasárňach v Bratislave. Expozícia vznikla pri príležitosti 100. výročia založenia ČSR a 25. výročia vzniku Slovenskej republiky.

foto: Adam Šakový

AS0_4561 AS0_4562 AS0_4566 AS0_4571 AS0_4580 AS0_4602 AS0_4605 AS0_4607 muzeum_dizajnu AS0_4734 AS0_4712 AS0_4629 AS0_4627 AS0_4617 AS0_4616 AS0_4615 AS0_4610