Československá — Slovenskočeská výstava

SNM Bratislava + NM Praha

klient: SNM-Historické múzeum, Bratislava
spolupráca: Dušan Veverka, Peter Masár
• výtvarno priestorový návrh, • realizácia

CS_02
Táto výstav o rozlohe cca 1500 m2 ktorá pojednáva o spoločnej histórií jedného štátu počas 100 rokov je výsledkom spolupráce Českého Národního muzea a Slovenského Národného múzea. Prezentuje rôzne aspekty spolunažívania občanov Československa prostredníctvom historických exponátov. Výstava bola otvorená na Bratislavskom hrade a aktuálne je už rok hlavnou výstavou zrekonštruovanej budovy Národního muzea v Prahe.

foto: Eva Benková

CS_01CS_05CS_SKCS_06CS_10 CS_08 CS_09 CS_03 CS_04 CS_07