PARIS LIVRE

Salon du Livre,Paríž

klient: Literárne informačné centrum , Bratislava
spolupráca: Pavel Choma
Animáciu, ktorá bola aplikovaná na dynamickom objekte pripravili
OVÉ PICTURES – Michaela Čopíková a Veronika Obertová.

• Architektonický koncept, výtvarno priestorový návrh

06
2020: Slovak Design Award – Spatial Communication
2019: Tatra Banka Art Prize for Design
090403050702
081001