3 x 1 M3

Galéria Ľ. Fullu, Ružomberok

pre ochranu a prezentáciu grafiky, ilustrácií a scénografie Ľudovíta Fullu

klient: SNG, Bratislava
spolupráca: Pavel Choma
• dizajn • realizácia

7
Úloha:
Vystaviť významné množstvo originálov grafiky, ilustrácií a scénografických návrhov.
Maximalizovať ochranu subtílnych materiálov a umeleckých techník pred prirodzeným denným svetlom a umelým svetlom v hlavnom priestore stálej expozície. Zvýšiť počet vystavených artefaktov podľa určených skupín.

Riešenie – OBJEKTY – 3 ks x 1M3
Čierny box, vitrína, transportný obal, trezor…
Objekt je inšpirovaný čiernym štvorcom, ktorý sa pretransformoval z grafického prvku,
často používaného Ľ. Fullom v grafických prácach.
Objekt je možné posúvať a umiestniť kdekoľvek v mieste hlavného výstavného priestoru bez straty funkcií – kultúrne akcie.

Prezentácia prebieha pri účasti sprievodcu s výkladom a ovplyvňujúcim proces edukácie.
Objekt sa mení, transformuje z tvaru čiernej kocky do naplno rozvinutej inštalácie.
Komentár a postupné pribúdanie vizuálnych informácií zvyšujú dramatický účinok situácie.
2 3 4 5