Nábytok v múzeu

SNM Bratislava

klient: SNM – Historické múzeum

spolupráca: Dušan Veverka, Peter Masár

• výtvarno priestorový návrh, • realizácia

_64foto: Eva Benková_9 _12 _13 _14 _17 _19 _22 _26 _30 _32 _36 _38 _42 _49 _50 _51 _59 _31 _5