Národná cena za dizajn 2017

Podkrovie Slovenského múzea dizajnu, Bratislava

klient: Slovenské centrum dizajnu, Bratislava
spolupráca: Pavel Choma
• výtvarno priestorový návrh, • realizácia
AS0_9933 AS0_9929 AS0_9883 AS0_9898 AS0_9891 AS0_9888 AS0_9893 AS0_9901 AS0_9895 AS0_9907

foto: Adam Šakový